Måttgränds IT-Förening

 

    Hem  |  Information  |  Styrelse  |  Support  |  Stadgar

 

I föreningen stadgar anges i § 4 vilka möjligheter styrelsen har att vidta åtgärder mot medlemmar som inte betalar beslutade avgifter. Styrelsen har fastslagit en rutin för hur obetalda avgifter ska hanteras.