Måttgränds IT-Förening

 

    Hem  |  Information  |  Styrelse  |  Support  |  Stadgar

 

Ordförande

Lena Hellman

Kassör

Carl-Arne Nyström 

Sekreterare

Niklas Welam

Ledamöter

Johan Lindgren

Jan Skoog

Suppleant

Åsa Olsson

Revisorer

Sven-David Sörensen